victim';?>

該有報應

victim •  2024-05-06 13:49:52 •  109次浏覽 刪除
罪行:虚情假義,自私自利,寡情薄悻,背夫偷漢。
母子二人合計迫害其殘廢丈夫並把他逐出居所。
詛咒利冬兒,一輩子惡運纏身,多災多難,病痛纏身,
跟其前夫同樣半身不遂。

詛咒符

詛咒網有正統道家後人降符加持,血咒永存世間,直至咒法生效。

11 回複添加回複
  victim  9 天前#1 -回複

  忘恩負義利冬兒,半身不遂坐輪椅


  victim  11 天前#2 -回複

  虚情假義利冬兒,半身不遂坐輪椅。
  7日內生效


  victim  13 天前#3 -回複

  欠債累累,半身不遂


  victim  13 天前#4 -回複

  虚情假義利冬兒,母子半生坐輪椅


  victim  15 天前#5 -回複

  應驗!!!!!!!!


  victim  22 天前#6 -回複

  應驗!!!!!!!、


  victim  23 天前#7 -回複

  虚情假義利冬兒,半身不遂下半生
  兒子乞討過日子,全身病痛不如死


  victim  26 天前#8 -回複

  此詛咒生效


  victim  41 天前#9 -回複

  =xxxxxxxxx


  victim  41 天前#10 -回複

  =xxxxxxxxxx


回複

登入發表 or 還沒有賬號?注冊

詛咒網

注冊 已注冊請 登入

關于網站